Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Atom Modelleri Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Soruları ve Cevapları

9. Sınıf  Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Atom Modelleri Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

ÜNİTEYE BAŞLARKEN

1. Geçmişten günümüze atomun yapısı hakkındaki görüşler nelerdir?

 • Cevap: Atom hakkında bugün bilinen bilgilerin tеmеli çоk eskіlere daуanmaktadır. Geçmişte ortaуa kоnulan ve bazı yönlerі ile hаtаlı оlan bіrçok görüşün doğruyu bulmada bize yol gösterdiği vе rehberlik ettiği unutulmamalıdır. Atomların görülebіlmesі ya da hissеdilеbilmеsi mümkün değildir. Bu nedenle atomun kеşfi ve yapısının aуdınlatılabilmesi uzun bir sürece daуanır. Bu süreç boyunсa bilim insanları, önemlі sonuçlara ulaşmış vе günümüzdeki “Modern Atоm Teorіsі” gelіştіrіlmіştіr.
➜ Bazı аtom modеllеri;
➜ Atom fіkrіnіn ortaya çıkışı
➜ Dalton Atоm Modeli
➜ Thomson Atоm Modеli
➜ Ruthеrford Atоm Mоdeli
➜ Bоhr Atоm Modelі
➜ Modern Atom Teoriѕi

2. Atomda bulunan temel tanecikler nelerdir?

 • Cevap: Atomu oluşturan 3 tane temel tanecik bulunmaktadır.
Proton: Atomun çekirdeğinde bulunan artı yüklü taneciklerdir. Çekirdekte bulunan proton yapısı atom elementler için ayırt edicidir. Yani her elementte farklı sayıda proton bulunur.
Elektron: Atomun etrafında bulunan eksi yüklü taneciklerdir. Atomun etrafında belli hızlarla sürekli dolaşırlar. Elektriklenme olayının nedeni elektronların yer değiştirmesidir. Kütlesel olarak protonlardan oldukça hafiftir.
Nötron: Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz taneciklerdir. Kütle olarak protonlarla eşittir. Nötronlar elektron ve protonların birleşiminden oluşur. Hidrojen dışında tüm elementlerde bulunur.
Atomun kütlesi hesaplanırken proton ve nötronların kütleleri toplanmaktadır. Bu durumun nedeni, elektronların kütlesinin son derece küçük olması ve basit hesaplamalarda yok sayılmasıdır. Profesyonel hesaplamalarda, tüm tanecikler küsuratlarına kadar hesaplanmaktadır. Ayrıca, proton, nötron ve elektronların da alt yapıcıkları bulunmaktadır.

3. Atomun çekirdeğinde bulunan tanecikler nelerdir?

 • Cevap: Atomun çekirdeğinde bulunan proton sayısı, atom için ayırt edici bir özelliktir ve atomun kimliğini yani fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler. Atomların proton sayısının farklı olması atomların farklı olması anlamına gelir. Farklı atomların elektron ve nötron sayıları aynı olabilir fakat farklı atomların proton sayılar hiçbir zaman aynı olamaz.

4. Elementleri periyodik sistemde göstermek hangi açılardan kolaylık sağlar?

 • Cevap:

1. Kimyacılara bilinen elementlerin benzerliklerini ve farklılıklarını görmesine yardımcı olur.
2. Henüz bilinmeyen elementlerin özelliklerini öngörmeye yardımcı olur.
3. Elementlerin atom numaraları arasındaki farkı hızlı bir şekilde görmemize yardımcı olur.
4. Elementlerin hepsinin tek tek öğrenilmesi yerine grupların özelliklerini öğrenmek kolaylık sağlar.

5. Elektronların çekirdek etrafında bulunduğu bölgelere ne ad verilir?

 • Cevap: Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine atom denir. Atomun yapısında atomu oluşturan daha küçük tanecikler bulunur. Elektronların çekirdek etrafında bulundukları bölgelere elektron bulutu veya orbital adı verilir. Elektron bulutu, elektronların, birbirlerine çarpmadan çeşitli yörüngelerde dönerek atom çekirdeğinin etrafında dönmeleri sonucu oluşur.

6. Periyodik sistemdeki yatay sıralara ve düşey sütunlara ne ad verilir?

Cevap: Öncelikle periyodik sitemin ne anlama geldiğinden bahsedelim, Elementler atom numaralarının fazlalaşmasına göre arka arkaya sıralandığında aynı özellikte ki olanların alt alta getirilmesi ile oluşturulan tabloya (periyodik tablo) periyodik sistem adı verilir Periyodik sistemdeki yatay satırlara periyot, düşey sütunlara grup adı verilir. Periyodik sistemde 7 periyot, 18 grup bulunur. Ek bilgi olarak günümüzdeki periyodik cetveli oluşturanların Julius Lothar Meyer ve Dimitri Mendeleyev olduğu kabul edilir.

7. Bugün kullandığımız periyodik sisteme en yakın periyodik sistemi hangi bilim insanı tarafından düzenlenmiştir.

 • Cevap:

I. Elektriği iletmez (a) a. Ametal
II. Hepsi oda sıcaklığında gaz hâldedir (c) b. Metal
III. Tel ve levha hâline getirilebilir (b) c. Soy gaz

8. Periyodik sistemdeki periyot ve grup sayısını yazınız.

 • Cevap: Periyodik sistemdeki yatay satırlara periyot, düşey sütunlara ise grup adı verilir. Periyodik sistemde 7 periyot ve 18 grup bulunmaktadır. Gruplar A ve B harfleri ile ve sayı ile gösterilirler. 8A ve 8B olmak üzere toplamda 16 grup vardır. Ancak 8B grubundan üç tane olduğundan toplam sütun sayısı 18’dir. A grubunun elementlerine baş grup (ana grup) elementleri denir. İlk periyotta 2, ikinci ve üçüncü periyotta 8’er, dördüncü ve beşinci periyotta 18’şer, altıncı ve yedinci periyotta ise 32’şer element bulunur. Toplamda 118 element vardır.

9. Periyodik sistemdeki element özellikleri ile element sınıflarını eşleştiriniz.

 • Cevap:

I. Elektriği iletmez ( ) a. Ametal
II. Hepsi oda sıcaklığında gaz hâldedir ( ) b. Metal
III. Tel ve levha hâline getirilebilir ( ) c. Soy gaz
10. Aşağıda verilen görseller hangi element sınıfına aittir?

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Geçmişten günümüze atom modellerinin gelişimini içeren tarih şeridi hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

Dalton Atom Modeli: Atom terimini Democritus’tan sonra yeniden gündeme getiren ilk bilim insanı John Dalton (Con Dalton) (1766-1844) olmuştur. Dalton, tüm maddelerin küçük taneciklerden oluştuğu fikrini yeniden canlandırdı ve bir elementin bütün atomlarının aynı olduğunu öne sürdü. Dalton, atomların içi dolu, berk ve bölünemez küreler olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle Dalton atom modelinde atom, bilardo topuna benzetilmektedir. Dalton’un, atomun daha küçük parçalara ayrılamayan berk küreler olduğu konusundaki görüşü bugün geçerliliğini kaybetmiştir. Günümüzde bir elementin tüm atomlarının aynı olmadığı bilinmektedir. Bir önceki konuda aynı elementin atomlarındaki nötron sayılarının farklı olabileceğini öğrenmiştik. Geçerliliğini kaybetmesine rağmen Dalton’un kuramı atomun yapısının anlaşılması için atılmış çok büyük bir adım olmuştur.

Thomson Atom Modeli: Dalton’dan sonra bilim insanları atomun iç yapısını açıklamaya çalışan modeller ortaya attılar. Bunlardan ilki İngiliz bilim insanı Joseph John Thomson (Jozef Con Tomson) (1856-1940) tarafından geliştirildi. Thomson, atomun içinde negatif (-) yüklü elektron olduğunu buldu. Bu buluşuna bağlı olarak pozitif (+) yüklü protonun varlığını açıkladı. Ayrıca bu yüklerin berk bir kürenin içinde dağınık hâlde bulunduğunu öne sürdü. Thomson’un atom modeli yuvarlak üzümlü keke benzetilir.
Rutherford Atom Modeli: Yeni Zelanda doğumlu fizikçi Ernest Rutherford (Ernest Radırford) (1871-1937)’un atom modeline göre “+” yüklü tanecikler atomun merkezindeki çekirdekte bulunuyordu ve elektronlar çekirdeğin etrafında hızla dönüyordu. Rutherford yaptığı deneylerle atomun çok büyük bir kısmının boşluk olduğunu kanıtladı. Deney sonuçlarına göre çekirdek, atom boyutuyla karşılaştırıldığında çok küçüktü.
Öyle ki atom bir stadyum büyüklüğünde düşünüldüğünde çekirdek orta sahadaki bir portakal büyüklüğündeydi. Bu modelde elektronlar, Güneş’in etrafında dönmekte olan gezegenlere benzetiliyordu. Rutherford, elektronların atom içerisinde rastgele yerlerde bulunabileceğini düşünmüştü. Rutherford ’un atom modelinde elektronların neden çekirdeğe yapışmadığı açıklanamamıştır. Ancak Rutherford çekirdek fikrini ortaya atarak günümüz atom modeline ulaşılmasında büyük bir aşama kaydedilmesini sağlamıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

NELER KAZANDIK?

Aşağıda atom modelleriyle ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Kavramları birbiriyle ilişkilendirerek boşlukları doldurunuz.

 • Cevap: İlk model (Dalton atom modeli), çekirdekli model (Rutherford atom modeli), yörüngeli model (Bohr atom modeli), üzümlü kek modeli (Thomson atom modeli)

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!