Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 271 Cevabı

“11. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 271 Cevapları Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 271 Cevabı

5. Mekanizmalı tepkimelerde denge sabiti hangi tepkimeye göre yazılır? Ara basamaklara bağlı mıdır? Yazınız.

 • Cevap: Net tepkimeye göre yazılır.

6. a) Bir kimyasal tepkime ters çevrildiğinde ve tepkime denklemi herhangi bir katsayıyla çarpıldığında denge sabitinin (Kc) değeri nasıl değişir?

 • Cevap: Ters çevrilince rasyonel sayı olarak tersi olur, bir sayı ile çarpılınca Kc’ye üs yapılır.

b) Kimyasal tepkime iki veya daha fazla kimyasal tepkimenin toplamı şeklinde yazılabiliyorsa toplam tepkimenin denge sabiti, toplanan tepkimelerin denge sabitlerine hangi işlem uygulanarak bulunur?

 • Cevap: Çarpılır.

7. Ekzotermik tepkimede sıcaklık artışı sonucunda tepkime hangi yöne ilerler? Sıcaklık artışının denge sabitinin değerini nasıl etkileyeceğini açıklayınız.

 • Cevap: Girenlere, küçültür.

8. a) Sabit sıcaklıkta gaz bileşeni olan bir denge
tepkimesinin hacmi azaltıldığında (basıncı arttığında) tepkime hangi yönde ilerler? Sebebini açıklayınız.

 • Cevap: Gaz derişimi az olan yöne ilerler.

b) Hacmin azaltılması denge sabitinin sayısal değerini değiştirir mi? Belirtiniz.

 • Cevap: Kc sıcaklığa bağlıdır, değiştirmez.

9. Katalizör dengeyi nasıl etkiler? Açıklayınız.

 • Cevap: Sadece kısa sürede dengeye ulaşmasını sağlar

10. Suyun oto-iyonizasyonunu gösteren denge tepkimesini ve denge bağıntısını yazınız.

 • Cevap:  

11. Kuvvetli asit/bazlar ile zayıf asit/bazların iyonlaşma yüzdelerini, asitlik ve bazlık sabitlerini ve elektrik iletkenliklerini karşılaştırınız.

 • Cevap:

12. 25 °C’ta [H+] = 10-4 M olan çözelti için
a) pH değerini,
b) pOH değerini,
c) Çözeltideki OH- iyonu derişiminin kaç mo- lar olduğunu,
ç) Ortamın asit/bazlığını yazınız.

 • Cevap: a) pH : 4, b) pOH : 10, c) [OH] : 1×10-10, ç) asidik

13. Aşağıdaki tuzların iyonlaşma tepkimelerini ve çözünürlük denge bağıntılarını (çözünürlük çarpımı) yazınız.
a) PbBr2
b) Fe2S3
c) Mg3(PO4)2

 • Cevap:

14. HS- + H2O < * H2S + OH- tepkimesinde eşlenik (konjuge) asit-baz çiftlerini belirleyiniz.

 • Cevap: Baz 1 + Asit 2 Asit 1 + Baz 2

15. Katısı ile dengede bulunan Ca(OH)2 çözeltisindeki Ca2+ iyonları molar derişimi 4×10-5 mol/L’dir. Ca(OH)2’in çözünürlük çarpımı kaçtır?

 • Cevap: 256×10-15

16. Belli sıcaklıkta çözünürlük çarpımı 2×10-10 olan AgCl tuzunun aynı sıcaklıkta 0,01 M NaCl çözeltisindeki çözünürlüğünü hesaplayınız.

 • Cevap: 2×10-8 M,

17. Aşağıda az çözünen bir tuzun doygun çözeltisine ait derişim-zaman grafiği verilmiştir.

 • Cevap: 32×10-30

11. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 271 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!