Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

“11. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

 • Cevap: (a) enerji, (b) endotermik, (c) ekzotermik, (ç) yanma, (d) negatif, (e) ürünlerin, (f) girenlerin, (g) ürünler, (h) endotermik, (ı) pozitiftir, (i) küçüktür, (j) girenler, (k) entalpi, (l) basınçta, (m) standart tepkime entalpisi, (n) standart oluşum entalpisi, (o) bağın, (ö) bağ enerjisi, (p) Hess

Verilen soruları yanıtlayınız.

Kimyasal tepkimeler sırasında (a) enerji alınır ya da verilir. Tepkime gerçekleşirken ortamdan ısı alıyorsa (b) endotermik, ortama ısı veriyorsa (c) ekzotermik tepkime olarak adlandırılır. (ç) yanma tepkimeleri, genellikle ortama ısı verdiği için ekzotermik tepkimedir. Ekzotermik tepkimelerde ortama ısı verildiği için AH değeri (d) negatif olur (AH < 0). Ekzotermik olayda ) ürünlerin entalpileri toplamı (f) girenlerin entalpileri toplamından daha küçüktür. Isı (g) ürünler bölümüne yazılır. (h) endotermik tepkimelerde çevreden ısı alındığı için AH değeri(ı) pozitiftir (AH > 0). Endotermik olayda girenlerin entalpileri toplamı ürünlerin entalpileri toplamından daha (i) küçüktür Isı (j) girenler bölümüne yazılır. Kimyasal tepkimelerdeki enerji değişimleri (k) entalpi ile ifade edilir. Sabit (l) basınçta bir sistemin dışarı verdiği veya dışarıdan aldığı ısı, entalpi değişimine eşittir.Tepkime 1 atm ve 25 °C’ta gerçekleşiyorsa ısı alışverişine (m) standart tepkime entalpisi denir ve AH° ile gösterilir. Bileşiğinstandart şartlarda (1 atm ve 25 °C) 1 molü elementlerinden oluşuyorsa bu sıradaki entalpi değişimine (n) standart oluşum entalpisi denir ve AHf ile gösterilir. Kimyasal olaylarda moleküldeki bazı bağlar kopar, yerine yeni bağlar oluşur. Standart şartlarda (o) bağın kırılması için gerekli olan enerjiye (ö) bağ enerjisi denir ve AHB ile gösterilir.Tepkimedeki entalpi değişiminin tepkime basamaklarının entalpi değişimleri toplamına eşit olmasına (p) Hess Yasası denir.

1. Endotermik ve ekzotermik tepkimelerde ısı alışverişini açıklayınız.

 • CevapIsı Alan (Endotermik) Tepkime: Isı alarak gerçekleşen kimyasal olaylara endotermik tepkime denir. Isı alarak gerçekleşen bir kimyasal tepkime denkleminde girenler tarafında ısı alındığı belirtilir. Örneğin; kireçtaşı (kalsiyum karbonat) ısıtıldığında kalsiyum oksit ve karbon dioksit oluşur. Bunun tepkime denklemi şöyledir:
  CaCO3 + Isı →  CaO + CO2  Bu denklemde de görüldüğü gibi endotermik reaksiyonlarda ısı girenler tarafında yazılır.

Isı Veren (Ekzotermik) Tepkime: Isı vererek gerçekleşen kimyasal olaylara ekzotermik tepkime denir.Isı vererek gerçekleşen bir kimyasal tepkime denklemi yazılırken çıkanlar tarafında dışarı ısı verildiği belirtilir. Örneğin karbonun oksijenle tepkimeye girmesi sonucu karbon dioksit gazı ve ısı açığa çıkar. Bu olayın tepkime denklemi;  C + O2 —–>  CO2 + Isı şeklinde belirtilir. Yanma tepkimeleri, maddelerin oksijenle tepkimeye girmesiyle gerçekleşir. Yanma tepkimelerinin tamamı ısı veren tepkimedir.

2. Standart oluşum entalpisi nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Sabit basınç altında reaksiyondaki ısı değişimi reaksiyonun entalpisi olarak adlandırılır. Standart entalpi değişimi DHº şeklinde ifade edilir. Oluşumentalpisinden (DHºo) bahsedildiği için reaksiyona giren ve ürün olarak çıkan her bileşiğin oluşum entalpisi bilinmelidir.

3. Endotermik ve ekzotermik tepkimelerde tepkimeye girenlerin ve ürünlerin potansiyel enerjilerini karşılaştırınız.

 • Cevap: Bazı tepkimeler gerçekleştiği sırada ısı açığa çıkabilirken, bazı tepkimeler de bulunduğu ortamdan ısı alırlar. Ekzotermik tepkimeler olarak adlandırılan olaylarda ısı açığa çıkmasının sebebi tepkimeye giren maddeler ile ürünler arasında oluşan potansiyel enerji farkından kaynaklanmaktadır. Kimyasal tepkimeler sırasında alınan ya da verilen enerji miktarları çekirdek tepkimelerden daha az iken, fiziksel eğişim sırasında meydana gelen tepkimelere göre daha fazladır.

4. Bağ enerjisi nedir? Oluşan ve kırılan bağlarda enerji değişimini açıklayınız.

 • Cevap: Atomlar arasındaki kovalent bağı kırmak için gerekli olan enerjidir. Oluşan bağlarda dışarı enerji verilir, kırılan bağlarda enerji alınır.

5. Hess Yasası’nı açıklayınız.

 • Cevap: Bir reaksiyon birden fazla basamakta gerçekleşiyorsa reaksiyonun entalpi değişimi, her basamaktaki entalpi değişiminin toplamına eşittir. Bu olay HESS kanunu olarak bilinir. Etil alkolun oksijen ile reaksiyonu sonunda CO ve H2O oluşur. Bu tepkimenin standart oluşma entalpisini Hess kanunundan faydalanarak bulabiliriz.

6.Tepkimesine göre 6 gram NO’in normal şartlarda 2,24 L O2 gazıyla yakılması sonucunda kaç kj ısı açığa çıkar? (N: 14 g/mol, O: 16 g/mol)

 • Cevap: 11,44 kj

7. Bağ uzunluğunu tanımlayınız.

 • Cevap: Kovalent bağ yapan iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklıktır.

8. Tablo 4.3.1’den yararlanarak aşağıda verilen kimyasal türler arasındaki
I. C / C
II. C = C
III. C-C
a) Bağ uzunluklarını karşılaştırın.

 • Cevap: a) III>II>I

b) Bağ sağlamlıklarını karşılaştırın.

 • Cevap: b) III<II<I

11. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 187 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!