Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

“11. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

5. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri ideal gaz denkleminin temelini oluşturur?

 • Cevap: Charles Yasası, Gay Lusac Yasası, Boyle Yasası, Avogadro Yasası

6. Bazı sıcaklık değerlerinden sonra maddeye ne kadar basınç uygulanırsa uygulansın maddeyi sıvı hâle geçirmek mümkün değildir. Bu sıcaklık noktasına ne ad verilir?

 • Cevap: kritik sıcaklık

7. Bazı basınç değerlerinden sonra maddenin sıcaklığı ne kadar düşürülürse düşürülsün madde gaz hâle geçirilemez. Bu basınç noktasının adı yukarıdakilerden hangisidir?

 • Cevap: kritik basınç

8. Bulunduğu sıcaklıkta basınçla sıvılaştırılabilen maddelere ne ad verilir?

 • Cevap: buhar

9. Gazların yayılması ile ilgili kavramlar yukarıdakilerden hangileridir? Bu kavramların birbirinden farkını belirtiniz.

 • Cevap: difüzyon, efüzyon / Gaz moleküllerinin aynı ya da farklı gaz molekülleri arasında yayılmasına difüzyon, kapalı bir kapta bulunan gaz moleküllerinin küçük bir delikten boşluğa yayılmasına efüzyon denir.

10. İdeal gaz denklemine göre PV/RT = 1 olmalıdır. Bu eşitlikten sapan gazlara ne ad verilir?

 • Cevap: gerçek gaz

11. Bütün fiziksel hâllerin aynı anda bulunduğu sıcaklık ve basınç noktasına ne ad verilir?

 • Cevap: üçlü nokta

12. Aynı şartlar altında bulunan aşağıda verilen gaz çiftlerinden hangisi idealliğe daha yakındır?
(1H, 6C, 8O, 7N)
a) H2-CH4
b) O2-N2
c) CO2-CH4

 • Cevap: a) H2, b) N2, c) CH4

13. Basınç, sıcaklık, mol sayısı, hacim gibi özellikler kullanılarak gazlar betimlenir. İdeal gaz denklemi PV = nRT, ideal gaz denkleminin özkütle ile ilişkisi PMA = dRT şeklindedir.
Yukarıda verilen bilgiden yararlanarak aşağıdaki ifadenin doğru mu? Yanlış mı? olduğunu açıklayınız.
Belirli miktardaki gazın sabit sıcaklıkta özkütlesi 3 katına çıkıncaya kadar hacmi küçültülürse birim hacimdeki tanecik sayısı 9 katına, basıncı 2 katına çıkar.

 • Cevapyanlış (tanecik sayısı ve basıncı üç katına çıkar,)

14.0,4 mol HgO katısının tamamı ısıtılarak ayrıştırılıyor. Oluşan O2 gazı 27 oC’ta bir tüp içerisinde su üzerinde toplanıyor.
Tüpteki gaz hacmi 8,2 litre ve suyun 27 °C’ta buhar basıncı 25 mmHg olduğuna göre tüpteki toplam basınç kaç mmHg olur?

 • Cevap: 481 mmHg

15. Sabit hacimli bir kapta 0,4 gram H2 gazı, normal şartlarda 6,72 L hacim kaplayan He gazı ve 8 gram CH4 gazı bulunmaktadır.Kaptaki toplam basınç 2 atm olduğuna göre CH4 gazının kısmi basıncı kaç atm’dir?
(H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 g/mol)

 • Cevap1 atm

16. Aşağıda hareketli piston içerisinde T sıcaklığında, P basıncında ve V hacminde n mol gaz bulunmaktadır. Pistonlu kaba bazı işlemler uygulanıyor. Bu işlemler sonucunda kabın önceki durumu ve sonraki durumunu gösteren aşağıdaki görsellere bakarak ne gibi işlemler uygulandığını bulunuz.

 • Cevapa) Kap hacmi azaltılmıştır. b) Kap hacmi artmış, basınç azalmıştır. c) Sabit hacimde kabı sıcaklığı artırılmıştır. ç) Kaptaki gaz miktarı artırılmıştır.

11. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 118 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!