Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

11. Sınıf Kimya E Kare Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 150

11. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları E Kare Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

11. Sınıf Kimya E Kare Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 150

Aşağıdaki metinde numaralandırılmış boşlukları kutuda verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız.

Çözeltilerin oluşumunda genellikle polar (1) maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür. Çözeltilerde miktar belirtilirken derişim birimleri kullanılır. Bunlar; molarite (2), molalite, kütlece yüzde, hacimce yüzde, mol kesri ve ppm gibi birimlerdir. Çözeltiler, çözücü ve çözünen taneciklerin sayılarına bağlı olup çözünenin kimyasal türüne bağlı olmayan koligatif (3) özelliklere sahiptir. Bu özellikler, buhar basıncı alçalması, donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi ve osmotik basınçtır (4). Çözeltide bulunan çözünenin derişimine bağlı olarak çözeltinin buhar basıncı ve donma noktası saf çözücününkine göre daha düşük, kaynama noktası ise daha yüksektir. Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde iki şekilde sınıflandırmak mümkündür. Bunlardan biri doygunluğuna (5) (çözünmüş madde miktarına), diğeri de derişime (çözeltide çözünmüş olarak bulunan madde miktarının azlığına veya çokluğuna) göre sınıflandırmaktır. Doygunluğuna göre çözeltiler doymamış, doygun ve aşırı doymuş (6) olarak sınıflandırılırken derişime göre çözeltiler seyreltik ve derişik (7) olarak sınıflandırılır. Belirli şartlarda belirli bir miktar çözücüde ancak belirli miktarda madde çözünebilir. Bu durum, maddenin çözünürlüğü ile ilgilidir. Çözünürlük, belirli bir sıcaklıkta ve basınçta, belirli bir miktar çözücüde en fazla çözünebilen madde miktarıdır. Tuzların çözünürlüğü genellikle sıcaklık artışı ile artarken (8) gazların çözünürlüğü genellikle sıcaklık artışı ile azalır (9). Katıların ve sıvıların çözünürlüğü basınç değişimi ile önemli ölçüde değişmezken gazların (10) çözünürlüğü basınç artışı ile artar.

Aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz. İfadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini işaretleyiniz.

  • Cevap:

1. Çözünme olayı “Benzer benzeri çözer.” ilkesine göre gerçekleşir. (D)
2. Molar derişimde çözelti hazırlarken önce çözünen maddeyi az bir çözücüde çözüp sonra istenilen hacme kadar çözücü eklenmelidir. (D)
3. Bir çözeltinin buhar basıncı daima saf çözücünün buhar basıncından yüksektir. (Y)
4. Kaynama noktası yükselmesi, çözücünün kaynama noktası yükselmesi sabiti ile çözeltinin molaritesinin çarpımına eşittir. (Y)
5. Gazların sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır. (D)
6. Sodyum klorür tuzu karbon tetraklorür sıvısında kolaylıkla çözünür. (Y)
7. Bir maddenin bir çözücü içerisinde çözünmesi olayı bir denge sürecidir. (D)
8. Gazlı içeceklerin kapağı açıldığında karbon dioksit gazının açığa çıkmasının nedeni basıncın artmasıdır. (Y)

11. Sınıf Kimya E Kare Eğitim Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!