Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 87 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Pasifik Yayınları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Periyodik sistemde elementler özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Bir arkadaşınız bu sınıflandırmayı yandaki şekilde göstermiştir. Bu sınıflandırma doğru mudur? Neden? Parlak, ısıyı ve elektriği iyi ileten, tel ve levha hâline getirilebilen bir element keşfetseydiniz periyodik sistemdeki sınıflandırmada nerede olmasını beklerdiniz? Neden?

  • Cevap: Yandaki sınıflandırma yanlıştır. Çünkü yeşil ile gösterilen bölge metaller, kırmızı ile gösterilen bölge yarı metaller, turuncu ile gösterilen bölge soygazlar ve mavi ile gösterilen bölge ametaller olmalıdır. Parlak, ısıyı ve elektriği iyi ileten, tel ve levha hâline getirilebilen bir element ise yeşil bölgenin ortasında yer almalıdır çünkü periyodik özelliklere göre bu bölge tarif edilen özelliklere sahip elementler içermektedir.

2- Havai fişek gösterisini izleyen bir arkadaşınız, havai fişeklerin ışık yaymasının atomun yapısı ile ilgili bilgiler sunduğunu iddia etmektedir. İddiası doğru mudur? Doğru ise havai fişek patlaması atomun yapısıyla ilgili hangi bilgileri sunar? Neden? Arkadaşınızın, iddiasının doğruluğunu kanıtlaması için nasıl bir deney tasarlaması ve bu olayı nasıl açıklaması gerekir?

  • Cevap: Evet bu iddia doğrudur. Bu ışıkları saçan yakıt, oksitleyici bir madde, bağlayıcı metal tuzları veya metal oksitlerinden kaynaklanmaktadır. Bu patlama oluşan tepkimenin atomun yapısındaki hangi değişimlerden kaynaklı olduğunu bize gösterir. Çünkü birleşen veya ayrılan atomlar sonucunda ortaya bu ışıklar çıkmaktadır. Havai fişeklerin içerisindeki malzemeleri laboratuvar ortamında küçük beherglaslar içerisinde tepkimeye sokarak bunu açıklayabiliriz.

3- Bir arkadaşınız katı maddelerdeki atomların ve elektronların hareketsiz olduğunu savunmaktadır. Buna gerekçe olarak da katılarda herhangi bir hareket gözlemlemediğini ancak gazlarda ve sıvılarda bir akışkanlık gözlemlediğini dolayısıyla sıvı ve gazlardaki atom ve elektronlarının hareketli olduğunu söylemektedir. Arkadaşınıza, bu düşüncesinin yanlış olduğunu nasıl bir deney tasarlayarak ya da kanıt göstererek ispatlayabilirsiniz? Deney tasarınızı öğretmeninize sununuz. Uygun araç gereçler bularak deneyinizi yapınız. Deney yapmadan kanıt bulmuş iseniz kanıtınızı sunum şeklinde arkadaşlarınızla paylaşınız ve sınıfta tartışınız.

  • Cevap: Sınıf içi yapılması gereken bir etkinlik.

4- Moseley, periyodik sistemde elementlerin Mendeleyev’in yaptığı gibi kütlelerine göre değil atom numaralıra göre yerleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Böyle düşünmesinin gerekçesi nedir?

  • Cevap: Yaptığı deneylerle her elementin atomunun çekirdeğinde belirli sayıda proton olduğunu ve bu sayının atomlar için ayırt edici özellik olduğunu gösterdi. Elementlerin özelliklerinin proton sayılarına, dolayısıyla atom numaralarına bağlı olduğunu fark etti. Bu çalışmaların sonucunda elementlerin atom numaralarına göre periyodik sistemin yeniden düzenlenmesini önerdi. Böylece Mendeleyev’in atom kütlelerine göre düzenlediği tabloda nikel ve iyotun komşu atomların (kobalt ve tellür) kütlelerine uymamasından doğan sınıflandırma sorunu çözüldü. Başka bir deyişle sorun, Mendeleyev’in belirttiği gibi, bu element atomlarının kütlelerinin yanlış hesaplanması değildi. Elementleri, atomlarının kütlelerine göre sınıflandırmak yanlıştı.

5- Bilim insanları neden farklı atom modelleri öne sürmüşlerdir?

  • Cevap: Mevcut modelin açıklayamadığı gözlemler, bilgiler, olaylar ve durumlar ortaya çıktığında, model bunları yansıtacak biçimde değiştirilir. Ancak geçerliliğini yitiren modeller, yeni modelleri anlamamıza yardım ettiği için tamamen terk edilmez. Bu nedenle, geçmişten günümüze kadar olan atom modelleri yetersizlikleri ve birbirini çürüten varsayımları dâhilinde verilir. Ayrıca bu modeller bilim insanlarının gözlem yapma, veri toplama, deney yapma, yorumlama ve problem çözme aşamalarını da anlamamıza yardım eder. Her bilimsel model, bir teoriye dayanır.

6- a) 13Al ve 15P b) 16S ve 😯 çiftlerinde hangi elementlerin yarıçapı daha büyüktür?

  • Cevap: 13Al b) 16S

7- 7N, 8O, 9F element atomlarını elektron ilgilerine göre büyükten küçüğe sıralayınız. Neden böyle sıraladığınızı açıklayınız.

  • Cevap: 9F > 😯 > 7N

8- Aşağıdaki elektron geçişlerinin hangilerinde atom, ışın soğurmakta, hangi durumda ışın yaymaktadır?
a) n = 1 katmanından n = 3 katmanına
b) n = 4 katmanından n = 2 katmanına
c) n = 2 katmanından n = 5 katmanına

  • Cevap:

a) n = 1 katmanından n = 3 katmanına çıkarsa ışın soğrulur.
b) n = 4 katmanından n = 2 katmanına inerse ışın yayılır.
c) n = 2 katmanından n = 5 katmanına çıkılırsa ışın soğrulur.

9- Karbon atomunu görebilecek kadar küçüldüğünüzü hayal ediniz. Nasıl bir yapı görürsünüz? Anlatınız.

  • Cevap: Kovalent bağlıaltı elektron, proton ve nötron görürüz. Üç yörünge vardır: 1’ler2, 2’ler2 ve 2p2, her biri iki elektronludur. Karbon atomunun yapısı, elektronların dağınık elektronik bulutlarda “eridiği” üç yörüngeden oluşur.

10- Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz (Atomlar nötrdür.).

  • Cevap:

9. Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap