Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 64 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Pasifik Yayınları

OKUMA METNİ

Neden Farklı Atom Modelleri Var?

Bilim insanları genellikle çok uzak, çok küçük ya da gözle görülmeyen yapı ve oluşumlarla ilgili deneysel sonuçları ve gözlemlerini açıklamak ve bunların zihnimizde canlanmasını sağlamak için model oluştururlar. Böylece o düşünceyi ve gözlemi anlamamıza yardım ederler. Modeller gerçeği tam yansıtmayabilir. Model, gözlemlenen olayları ve durumları açıklamaya yardım ettiği sürece geçerliliğini korur. Mevcut modelin açıklayamadığı gözlemler, bilgiler, olaylar ve durumlar ortaya çıktığında, model bunları yansıtacak biçimde değiştirilir. Ancak geçerliliğini yitiren modeller, yeni modelleri anlamamıza yardım ettiği için tamamen terk edilmez. Bu nedenle, geçmişten günümüze kadar olan atom modelleri yetersizlikleri ve birbirini çürüten varsayımları dâhilinde verilir. Ayrıca bu modeller bilim insanlarının gözlem yapma, veri toplama, deney yapma, yorumlama ve problem çözme aşamalarını da anlamamıza yardım eder. Her bilimsel model, bir teoriye dayanır. Örneğin Dalton, atomu elemente özgü ve bölünmez küre şeklinde modellemiştir. Bu modellemedeki teorisi; her elementin atomdan oluştuğu, farklı elementlerin atomlarının farklı olduğu, elementler bileşik oluşturduğunda elementlerin atom sayılarının oranının sabit kaldığı şeklinde idi. Atomun yapısının aydınlatılmasına katkı sağlayan bilim insanları, bilgi birikimleriyle atom teorilerini ortaya koymuşlar ve bu teorileri modellerle destekleyerek anlaşılır hâle getirmeye çalışmışlardır. Atom modelleri ve bu modelleri ortaya atan ya da buna katkısı çok olan bilim insanları, tarihî sıra gözetilerek aşağıda verilmiştir.

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM

1- Thomson Atom Modeli’nin Bohr Atom Modeli’ne uyan ve uymayan yönlerini belirtiniz.

  • Cevap:

Thomson atom modelinde nötronlardan söz edilmemiştir. Yalnızca elektron ve protonlardan bahsedilerek hesaplamalar yapılmıştır. Bu sebeple nötronlar Thomson atom modelinde eksik kalmıştır. Atomda bulunan pozitif ve negatif yükler Thomson’ın söylediği gibi rastgele dağılmamıştır. Atom, kendi içinde bir düzene sahiptir. Proton ve nötronlar çekirdekte yer alırken, elektronlar çekirdeğin etrafında belli yörüngelerde dolaşır. Artı yükler atomda yalnızca çekirdekte bulunduğu için hacimsel olarak küçük bir yer kaplamaktadır. Thomson ise atomun genelinin pozitif yüklerden oluştuğunu söylemiştir. Sonraki çalışmalarda Thomson’ın modelindeki yanlışlık giderilmiştir.

Elektronlar atomda çekirdeğin dışında yer alır ve sürekli hareket halindedir. Artı yüklerin içinde gömülü halde değildir. Ayrıca atom hacminin büyük çoğunluğu çekirdek etrafında yörüngesel halde bulunan elektronlar kaplar. Thomson atom modelinde olduğu gibi eksi yükler küçük bir hacimde değildir. Thomson, kendisinden sonra çalışmalar yapan Rutherford ve Bohr atom modellerinin temelinin atılmasını sağlamıştır.

2- Thomson Atom Modeli’ni karpuza benzettiğimizi düşünelim. Bu durumda karpuzun hangi kısımları atomun (+) ve (-) yüklü bölümünü temsil eder?

  • Cevap: Karpuzun içindeki kırmızı olan kısım protonları yani (+)’ları, kırmızı kısımın içindeki siyah çekirdekleri ise elektron yani (-)’leri ifade eder.

3- Rutherford, a Parçacığı Saçılma Deneyi’nden çıkardığı sonuçları Thomson Modeli’ne karşı nasıl kullanmıştır? Rutherford’un önerdiği modelin Thomson’unkinden farklılığı nedir?

  • Cevap: Rutherford, α-Parçacıkları Saçılma Deneyi’nin sonuçlarını açıklayabilmek için yeni bir atom modeli önerdi. Buna göre;

Atomdaki (+) yüklerin tümü, atomun içinde yoğun olarak ve merkezî bir bölgede toplanmıştır.
Çekirdeğin kütlesi atomun kütlesinin çoğunu (%99,9 dan fazla) oluşturur. Ancak çekirdeğin kapladığı hacim, atomun hacminin çok küçük (1/1013 ü) bir kısmıdır. Yani atomun çapı 10-10 m, çekirdeğin çapı ise 10-15 m’dir. Bu nedenle, atomun büyük bölümü boşluktur.
Atomda elektronlar, çekirdekten belli bir uzaklıktadır ve çekirdeğin etrafına yayılmıştır.
Atom, nötrlüğünü sağlamak üzere proton sayısına eşit elektron bulundurmaktadır.
Çekirdekteki proton sayısı; bir elementin tüm atomlarında aynı, farklı elementin atomlarında ise farklıdır.
Protonların toplam kütlesi, yaklaşık atom kütlesinin yarısı kadardır. Öyleyse atomda yüksüz tanecikler de bulunmalıdır.

4- Rutherford Atom Modeli’ni kısaca açıklayınız. Bu modelin Bohr Atom Modeli’ne uyan ve uymayan yönlerini belirtiniz.

  • Cevap:

Arkasına film yerleştirilmiş bir altın tabakaya +2 yüklü alfa tanecikleri  göndererek ışınların levhaya çarptıktan sonra izledikleri yolları çizilmiştir.
Rutherford yapmış olduğu deneyle atomun çapını çok küçük bir sapmayla hesaplamıştır.(22 bin alfa taneciğinden bir tanesi sapmıştır.) Sapmanın nedeni büyük bir olasılıkla o zamanlarda daha hassas bir ölçme yönteminin bulunmamış olmasıdır.
Rutherford atom modeli Güneş Sistemi’ne benzetilmektedir. Güneş, içi gönderilen ışınların büyük bir bölümü levhadan doğrudan geçmiştir. Proton dolu bir çekirdeğe ve etrafında dönen elektronlarlar da gezegenlere benzetilmiştir.

Rutherford Atom Modelinin Eksiklik ve Hataları

Nötronu bulamamıştır.
Elektronların yerlerini ve hareketlerini tam olarak açıklayamamıştır.
Rutherford atom modeli ile Modern Atom Teorisi ve Bohr atom modelinin temelleri atılmıştır.

5- Bohr’a göre bir atom ne zaman ışık yayar?

  • Cevap: Çekirdeğe en yakın enerji seviyesine dairesel hareket yapan elektron kararlıdır, ışık yaymaz. Elektrona yeterli enerji verilirse elektron bulunduğu enerji seviyesinden daha yüksek enerji seviyesine sıçrar. Atom bu durumda kararsızdır. Atom bu şekilde ışıma yapar. Kararlı hale gelmek için elektron tekrar eski enerji seviyesine dönerken almış olduğu enerji seviyesine eşit enerjide bir Foton (ışın taneciği/dalgası) fırlatır. Atom bu şekilde ışıma yapar.

9. Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap