Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 50 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları Pasifik Yayınları

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Simya, kimya, madde, element, bileşik, sembol ve formül nedir? Birer cümle ile tanımlayınız.

 • Cevap:

Simya, metalleri altına dönüştürme çalışmalarına denir.
Madde, uzayda yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan tanecikli yapılara denir.
Element, aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere verilen isimdir.
Bileşik, iki ya da daha fazla elementin sabit kütle oranında birleşmesiyle oluşan saf maddelere denir.
Sembol, en temel anlamı ile bir simge yoluyla bir kavramın uzlaşımsal olarak betimlenmesidir.
Formül, bir kimyasal birleşiği oluşturan atomlar hakkında detaylı ve açık bilgi veren bir yöntemdir.

2- Kimya nedir?

 • Cevap: Maddenin yapısını, özelliklerini, birbirleriyle etkileşimini ve kullanım alanlarını inceleyen bilim dalına Kimya denir.

3- Spatül, deney tüpü, erlenmayer, pipet ne amaçla kullanılır?

 • Cevap:

Spatül: Toz veya küçük parçalar durumundaki maddeleri almak ve ölçümlerinde kullanılan için kullanılan, cam, metal veya porselenden yapılmış bir ucu kaşık biçiminde olan laboratuvar malzemesi.
Deney tüpü: İnce uzun, bir tarafı kapalı bir tarafı açık, içine kimyasalların konulduğu 100 °C sıcaklığa dayanabilen deney aracıdır.
Erlenmayer: Dibi düz, koni biçimli cam malzemedir. Özellikle titrasyon işlemlerinde kullanılır.
Pipet: Çok hassas ve az miktardaki sıvı hacimƖerinin ölçümünde, sıvı maddeleri istenilen ölçüde bir kaptan bir diğer kaba aktarmada kullanılan cam malzemelerdir. Dereceli ve tam ölçülü pipetler olmak üzere iki gruba ayrılır.

4- Simya ve simyanın çalışma alanları nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Simya, deneme yanılma yoluyla maddeleri birbirine karıştırarak ölümsüzlük iksirini bulma ve değersiz metalleri altına dönüştürme çalışmalarına denir. Simyacılar çalışmalarında insanlara ölümsüzlük kazandıracak felsefe taşı elde etmeye ve metalleri altına çevirmeyi amaçlamaktadır.

5- Simya ile kimya arasındaki farklar nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap:

Simya bir bilim dalı değildir, Kimya bilim dalıdır.
Simya deneme-yanılmaya dayalı çalışmalar içerir, Kimya belirli yöntemler kullanılarak sistematik ve bilimsel çalışmalar yapar.
Simya’da çalışmalar teorik bir temele dayanmaz. Kimya çalışmaları deneyseldir.
Simya’da sistematik bilgi birikimi oluşmamıştır. Kimya’da sistematik bilgi birikimi oluşmuştur.

6- Kimyasal maddeler üzerinde hangi güvenlik ve uyarı sembolleri bulunur?

 • Cevap:

7- Kimya biliminin alt dalları nelerdir? Bunların uğraş alanlarını açıklayınız.

 • Cevap:

Analitik Kimya
Biyokimya
Fizikokimya
Polimer kimyası
Organik kimya
Endüstriyel kimya
Anorganik kimya

8- Günlük yaşamda kimya biliminin kullanıldığı alanlar nelerdir? Örnek veriniz.

 • Cevap: Sabun, deterjan, şampuan, diş macunu, parfüm, kremler, losyonlar gibi bazı kimyasallar sayesinde sağlıklı ve hijyenik bir yaşama sahip olunmaktadır. Hatta suyun arıtılması ile temiz ve sağlıklı su tüketilmektedir. Çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç sökücüler, yüzey temizleyicileri gibi kimyasal maddeler ise evlerimizde hijyen sağlamaktadır. Kullandığımız kağıt, kalem, silgi gibi okul araçları da kimyasallar içermektedir. Ayrıca; çevre kirliliğini önlemek, çöplerden enerji üretmek, geri dönüşümler gibi çalışmalar da kimya bilimi kapsamı içinde yer almaktadır

9- Periyodik tablodaki ilk yirmi elementin adı ve sembolü nasıldır? Yazınız.

 • Cevap:

10- Günlük yaşamda sıkça kullanılan elementlerin adı ve sembolü nasıldır? Yazınız.

 • Cevap:

Altın (Au) az bulunan bir elementtir. Süs eşyalarında, elektronik devrelerde kullanılır.
Gümüş (Ag) süs eşyalarında diş dolgularında kullanılır.
Çinko (Zn) pil üretiminde, mutfak eşyalarında kullanılır.
Civa (Hg) diş dolgusunda, termometrelerde kullanılır.
Demir (Fe) inşaat ve otomotiv sanayinde kullanılır. Ayrıca kanın yapısında bulunur.
Kurşun (Pb) akülerde ve X ışınlarından korunmak için koruyucu giysi yapımında kullanılır. Kurşun zehirlenmeye neden olabilir.
Platin (Pt) paslanmadığı için tıpta kullanılır. (Platin protez) Otomotiv ve uzay teknolojisinde kullanılır.
Bakır (Cu) ısı ve elektrik iletkenliği yüksektir. Elektrik iletiminde, araçlarda, mutfak ve süs eşyası yapımında kaplama şeklinde kullanılır.
İyot (I) deniz ürünlerinde ve iyotlu tuzda bulunur. Tıpta, eczacılıkta ve tentürdiyot yapımında kullanılır.

11- Magnezyum ve kalsiyumun insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri nelerdir?

 • Cevap:

Magnezyum, İnsanlarda ise kalsiyum iyonu ile karşılıklı etkileşerek kasların kasılmasında görev alır. Ayrıca DNA oluşumunda ve bağışıklık sisteminde yaşamsal öneme sahiptir. Eksikliğinde uyuşukluk, iştahsızlık, yorgunluk, kusma görülebilir. Magnezyumu fazlaca içeren besinler arasında badem, susam, ay çekirdeği, muz sayılabilir.

Kalsiyum, insan vücudunda en bol bulunan elementtir. Çünkü kemiklerin ve dişlerin ana yapısını oluşturur (bileşik hâlinde). Kalsiyum, ayrıca metabolik süreçlerde de rol oynar. Aşırı kalsiyum alınması doku ve damarlarda sertleşmeye ve böbreklerde taş oluşumuna neden olur. Kalsiyumun azlığı, osteoporozun (kemik erimesi) temel nedenidir. Yiyeceklerde özellikle lahana ve yeşil sebzelerde kalsiyum vardır.

12- Aşındırıcı sembolü olan bir maddeyi kullanırken ne tür güvenlik önlemleri almanız gerekir?

 • Cevap: Göz ve deri ile temasından sakınınız. Buharını solumayınız. Koruyucu eldiven, çizme, önlük, gözlük kullanınız. Metal eşya, giysi vb. ile temas ettirmeyiniz.

13- Laboratuvarda uyulması gereken kurallar nelerdir?

 • Cevap:

Laboratuvarda çalışılırken önlük ve kapalı ayakkabı giyilmeli,
Çalışmanın niteliğine göre gerektiğinde eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
Çalışma esnasında, saçlar uzun ve dağınık ise mutlaka toplanmalıdır.
Laboratuvar dışına, üzerinde önlük, eldiven, vb. ile çıkılmamalıdır.
Laboratuvarda sigara içilmesi yasaktır.
Laboratuvarda yemek, içmek ve gıda malzemelerini bulundurmak, laboratuvar ekipmanlarını bu amaçla kullanmak yasaktır.
Laboratuvarda çatlak ve kırık cam eşyalar kullanılmamalı, yetkili elemana haber verilmelidir.
Laboratuvarda, pipetle sıvı çekilmesi ağız yoluyla yapılmamalıdır.
Hiçbir kimyasal madde koklanmamalı veya tadılmamalıdır.
Deri yoluyla hastalıkların bulaşma riskinden dolayı, laboratuvar ortamında çalışılırken açık yaralar mutlaka yara bandı ile kapatılmış olmalıdır.
Laboratuvar kapıları güvenlik açısından her zaman kapalı tutulmalıdır.
Laboratuvara çocuk veya evcil hayvan getirilmemelidir.

14- Kezzap, kireç taşı, sudkostik, yemek tuzu, amonyak, su maddelerinin formülü nasıldır? Yazınız.

 • Cevap:

HNO3 — Kezzap
CaCO3 — Kireç taşı
NaOH — Sodyum hidroksit
NaCI —  Yemek tuzu
NH3  — Amonyak
H2O — Su

15- Eczacı olmak için kimya eğitimi almanız gerekir mi? Neden?

 • Cevap: Evet, çünkü kimyasal bileşikler hakkında bilgi sahibi olmak sorundadırlar eczacılar.

B. Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına “Y” yazınız.

 • Cevap:

(D) 1- Robert Boyle’un element tanımı ile simya döneminin sona erdiği kabul edilir.
(Y) 2- Tarih boyunca deneme yanılma yoluyla maddeleri birbirine karıştırarak ölümsüzlük iksirini bulma ve değersiz metalleri altına çevirme çalışmalarına “kimya” denir.
(Y) 3- Kimyacılara göre; hava, su, toprak ve ateş maddeyi oluşturan dört temel unsurdur.
(D) 4- Hastalıkların tedavisinde kullanılan kimyasal maddelere genel olarak “ilaç” denir.
(D) 5- Her element bir ya da iki harften oluşan bir sembolle gösterilir. Bu sembolün ilk harfi her zaman büyük yazılırken diğer harfi küçük yazılır.
(D) 6- Bileşik, iki ya da daha fazla elementin kimyasal yollarla ve belirli oranda birleşmesiyle oluşan, kendine özgü özellikleri olan saf maddedir.
(D) 7- Element, aynı tür atomların bir araya gelmesiyle oluşmuş saf maddedir.
(Y) 8- Aristo, günümüzde de kullanılan element kavramını geliştirmiştir.
(D) 9- Modern deney araçlarını ilk olarak Câbir bin Hayyan tasarlamıştır.
(Y) 10- Kavurma, ısıtma, kızdırma gibi metotları sadece simyacılar kullanmıştır.
(Y) 11- Baget, ısıtma amacıyla kullanılan laboratuvar aracıdır.
(D) 12- Ambalajı üzerinde korozif madde sembolü olan bir madde ile çalışırken eldiven, önlük, gözlük kullanma gibi koruyucu önlemler alınmalıdır.

9. Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap