Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 175 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları Pasifik Yayınları

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Yandaki hâl değişim grafiğinde soru işaretiyle gösterilen bölgelerin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: 1. bölge; Katı, 2. bölge; katı + sıvı, 3. bölge; sıvı, 4. bölge; gaz halindedir.

2- İki cam tüpten birine bal, diğerine ise su, aynı yüksekliğe kadar dolduruluyor. Özdeş iki metal bilye bu tüplere aynı anda bırakılıyor. Hangi bilye cam tüpün dibine önce ulaşır? Neden?

 • Cevap: Su koyulan tüpte önce ulaşır. Çünkü suyun viskozitesi balınkinden çok daha yüksektir, ayrıca yoğunluğu da balınkinden çok daha düşüktür.

3- Maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerinin özelliklerini birbirleriyle karşılaştırarak açıklayınız.

 • Cevap:

4- Sanayide hâl değişimlerinin kullanımıyla ilgili örnekler nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap:

LPG : Doğada bulunan ham petrolün damıtılmasıyla propan ve bütan ismi verilen maddeler elde edilmektedir. Bu maddeler oda şartlarında gaz biçimde bulunmaktadır. Soğutularak ve tazyik uygulanarak propan ve bütandan kokusuz,renksiz ve havadan ağır olan LPG ismi verilen bir sıvılaştırılmış gaz elde edilir. Bu sıvı daha minik hacime haiz LPG tüpleri içinde depolanır. Türkiye üstünde kullanılan LPG’ler genel hatlarıyla p bütan ve 0 propandan oluşmaktadır. Bu madde havadan daha yoğun olduğu için kaçak şeklinde durumlarda yere çökerek zehirlenmelerin önüne geçilmektedir.

Doğalgaz (NG) ve Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) : Genellikle petrol yataklarının üst kısmında biriken ve büyük bölümü metan gazından oluşan doğalgaz azca oranda etan ve su buharı içermektedir. Yoğunluğu LPG’nin bilakis havadan küçüktür. Bu gazın aşırı derecede soğutularak -162 dereceye getirilmesiyle elde edilmiş sıvıya ise sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ismi verilir. Yoğunluğu havadan minik olduğu için kaçak niteliğinde direk olarak insanı zehirleyebilir. Yanıcı bir maddedir.

Soğutucu Akışkanlar : Buzdolabı, klima ve derin dondurucuların haricinde yer edinen borular içinde yer edinen sıvılar mamüllerin içine girdiğinde gaz halini almaktadır. Buharlaşma için lüzumlu olan ısıyı bu mamüllerin kendisinden almaktadır. Sıvılaşırken dışarıya verdiği sıcaklık ise bulunmuş olduğu ortama yayılmaktadır. Soğutucu akışkanlar ismi verilen bu sıvı maddeler devamlı olarak kapalı dönem içinde dolaşım halindedir.

5- Havadan azot ve oksijen elde etmek için havayı neden sıvılaştırmak gerekir? Açıklayınız.

 • Cevap: Çünkü oda sıcaklığında azot ve oksijen gaz halinde bulunur.

6- Gazlarda sıcaklık birimi olarak neden mutlak sıcaklığın kullanıldığını açıklayınız.

 • Cevap:

Bir gazın sıcaklığı gaz taneciklerinin ortala­ma kinetik enerjisi ile doğru orantılıdır. Sıcaklık arttık­ça taneciklerin hızı artar. Taneciklerin hızının artması kabın çeperlerine ve birbirlerine yaptıkları çarpma sayısını artırır. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Sıcaklık kütleden ba­ğımsızdır. Sıcaklık birimi olarak kimyada en çok kullanılanlar celcius (°C) ve kelvin (°K) birimleridir. Gazlarla ilgili tüm eşitliklerde kelvin (°K) birimi kullanılır. Bu birimler arasında aşağıdaki eşitlik vardır.

T(°K) = T(°C) + 273
0°C’ta mutlak sıcaklık 273°K’dir.

7- Oda sıcaklığında ısıtıcı kullanmadan su kaynatılabilir mi? Yanıtınız “Evet.” ise bunu nasıl yapacağınız ile ilgili bir deney tasarlayınız.

 • Cevap: Oda sıcaklığında ısıtıcı kullanmadan su kaynatılamaz.

8- Bir otomobilde bulunan katı, sıvı ve gaz maddelere örnekler veriniz. Hava yastığı gerçekte hava ile mi şişer? Araştırınız.

 • Cevap: Katı hal tüm fiziksel gördüğümüz parçalarda vardır. Sıvı hal radyatörün içindeki su, antifriz sıvısı ve yağ örnek gösterilebilir. Gaz ise motordan egzoz ile atılan karbonmonoksit örnek olarak sayılabilir. Hava yastığı kimyasal bir patlama sonucu şişer.

9- Tüp içinde sıvılaştırılarak depolanan ya da taşınan gazlara hangi örnekleri verirsiniz?

 • Cevap: Argon, ozon, oksijen gibi gazları örnek olarak verebiliriz.

10- Yüzdükten sonra ıslak olarak beklerseniz hava sıcak da olsa üşürsünüz. Bu durumun bularlaşma ile ilgisi nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Su vücuttan buharlaşırken belli bir miktar ısıyı da götürdüğü için üşürüz.

11- Soğuk kış aylarında sabah saatlerinde resimdeki gibi kırağı yağdığı (oluştuğu) görülürse hava sıcaklığının o gün artacağı söylenir. Bunun bilimsel açıklamasını yoğuşma, kırağılaşma kavramlarını kullanarak nasıl açıklarsınız?

 • Cevap: Yoğunlaşma: Gaz bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğunlaşma denir. Az önceki örnekte yükselmiş olan su buharı, yukarılarda ısı verir ve dünyamıza yağmur olarak düşer. Kırağılaşma: Gaz maddenin ısı vererek aniden katılaşmasıdır. Çiy şeklinde oluşan hava durumu bu şekilde oluşur

12- Oksijen gazı yanma için gerekli gazdır. Başka bir deyişle oksijen olmadan yanma olmaz. Uzayda oksijen gazı olmadığından uzay araçları, roketlerindeki yakıtı yakmak için tüpler içinde sıvılaştırılmış oksijen taşır. Oksijen neden sıvılaştırılarak taşınır? Sıvılaştırma işlemi nasıl yapılıyor olabilir? Oksijenin kaynama sıcaklığı -183°C olduğuna göre oksijen, tüp içinde sıvı hâlde nasıl kalabilmektedir?

 • Cevap: Oksijen oda sıcaklığında gaz halinde bulunduğu için sıvılaştırılmak zorundadır, taşınması için. Sıvılaştırma işlemi oksijenin bir tüpe yüksek basınçla sıkıştırılarak yapılıyor. Tüpün içerisinde sıvı halde kalmasının nedeni de bu yüksek basınçtır.

9. Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap